grondig - gefundeerd

Disclaimer

Deze website is eigendom van Schutte agrarisch vastgoed, gevestigd te Weidehof 16, 7772 GX, Hardenberg

Ondanks dat het getoonde op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen er aan het getoonde op de website geen enkele rechten worden ontleend. U vrijwaart Schutte agrarisch vastgoed hierbij van alle directe of indirecte schade als gevolg van (het getoonde op) deze website.

Deze website is intellectueel eigendom van Schutte agrarisch vastgoed, voornoemd. U mag dan ook onder geen enkel beding het getoonde materiaal gebruiken voor eigen commerciŽle doeleinden, anders dan met vooraf gekregen toestemming van Schutte agrarisch vastgoed.

Het is niet toegestaan deze website, of delen daarvan te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet.

Het is niet toegestaan om inbreuk te plegen op deze website, of andere handelingen te verrichten welke in strijd zijn met het intellectuele eigendom van deze website.

Het is niet toegestaan om de beveiliging van deze website of delen daarvan te ontwijken en/of te verwijderen.

Indien u zich niet houdt aan voornoemde, behoudt Schutte agrarisch vastgoed zich het recht voor om de schade welke hieruit is voortgevloeid op u te verhalen.

Schutte agrarisch vastgoed behoudt zich het recht voor om voornoemde in deze disclaimer eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

logo

Weidehof 16

7772 GX Hardenberg

T 06-53207894

E info@schutte-agra.nl

I www.schutte-agra.nl

KvK 70679940

nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? klik dan op de afbeelding hierboven.

disclaimer